Nieuwsbericht | 28-11-2019 | 11:40

..." /> Een toekomst voor jongeren is een toekomst voor Libanon – Globe Nederland

Een toekomst voor jongeren is een toekomst voor Libanon

De werkloosheid onder jongeren in Libanon is hoog. Daarom werkt Nederland samen met Agrytech, dat banen schept in de voedsel- en landbouwsector. ‘In Libanon hebben we ondernemersgeest en een goed microklimaat, nu moeten we zelf nog actie ondernemen. De samenwerking met Nederland is hierbij essentieel.’

Groepsfoto van mensen in gebouw

Floris van Slijpe is Senior Beleidsadviseur op de Nederlandse Ambassade in Beiroet. Samen met Libanese organisaties helpt hij de werkgelegenheid voor jongeren in Libanon te stimuleren. ‘Libanon is een land met een bewogen geschiedenis en een zeer diverse bevolking. Tel daarbij nog eens toenemende druk op van de Syrische vluchtelingenstroom en je snapt gelijk dat de politieke situatie complex is. De druk op het systeem neemt toe en de werkloosheid – met name onder jongeren – is enorm.’

Onder de armoedegrens

Dat is een van de redenen waarom ons grootste programma zich richt op het ondersteunen van banen in met name de landbouw. Omdat dit een van de sectoren is waar vluchtelingen in mogen werken, hebben we ook Syrische vluchtelingen aan werk geholpen. Dat is hard nodig in een land waar ruim de helft van de Syrische vluchtelingengemeenschap onder de extreme armoedegrens leeft.’

 ‘Ook voor de komst van de vluchtelingen werd Libanon gekenmerkt door omvangrijke en langdurige werkloosheid onder de bevolking. Daarom zijn de Libanese jongeren zelf ook een belangrijke doelgroep. Je ziet nog te vaak dat hoogopgeleide jongeren werk zoeken buiten Libanon. Dat is begrijpelijk, maar ook zonde. Vanuit Nederland werken we samen met Agrytech, een zogeheten Agrifood innovation hub. Zij helpen jonge Libanese ondernemers te innoveren, hun netwerk te vergroten en een product klaar te maken voor de markt. En met succes.’

De Landbouw als Moderne Sector

 Ramy Boujawdeh is een van de oprichters van Agrytech. ‘De landbouw- en voedselsector kan veel werkgelegenheid creëren, maar dan moeten we er wel voor zorgen dat we met de tijd meegaan. We moeten een omslag maken in ons denken en de landbouw gaan zien als een moderne sector, die ook voor jongeren aantrekkelijk kan zijn. In Libanon hebben we de ondernemersgeest en we hebben een goed microklimaat, nu moeten we zelf nog actie ondernemen.

Samenwerken is essentieel

‘Agrytech organiseert ‘design sprints’. Hier leren startende ondernemers om te denken vanuit het perspectief van hun klant. Daarnaast werken we met FabLab, dat is een ruimte waar deze jongeren een prototype kunnen maken en hun idee verder kunnen ‘testen’, bijvoorbeeld op haalbaarheid. Onze technische experts kijken mee en helpen hen om hun idee verder klaar te maken voor de markt. De samenwerking met Nederland is hierbij essentieel; jonge ondernemers kunnen alleen zo kennis opdoen, innoveren en hun netwerk vergroten.’

Investeren in een toekomstperspectief

 Floris: ‘Het is belangrijk dat als jongeren een idee hebben, ze ook daadwerkelijk stappen kunnen zetten. Hier kan dat. Zo krijgen jongeren de kans om in Libanon zelf een bedrijf te starten en een leven op te bouwen. Op die manier dragen we bij aan een toekomstperspectief voor jongeren in Libanon, en daarmee op een duurzame manier ook aan de verdere economische ontwikkeling van het land.’

Groepsfoto van mensen in gebouw

Floris van Slijpe (vooraan gehurkt) en Ramy Boujawdeh (links) temidden van collega’s van Agrytech en het ministerie van Buitenlandse Zaken.


About the AuthorBack to Top ↑