Nieuwsbericht | 20-01-2020 | 10:18

..." /> Mobiliteit in Duitsland: Jaaroverzicht 2019 & vooruitblik 2020 – Globe Nederland

Mobiliteit in Duitsland: Jaaroverzicht 2019 & vooruitblik 2020

In het afgelopen jaar is er veel gebeurd op het gebied van mobiliteit: de politieke discussies en economische activiteiten op de Duitse markt hebben een hoger kwaliteitsniveau dan een aantal jaar geleden. Wij hebben een bijdrage geleverd door aan diverse evenementen en beurzen deel te nemen en workshops rondom groene en intelligente mobiliteit te organiseren.

Een korte terugblik op het afgelopen jaar.

Hannover Messe

Op de stand in hal 27 op de Hannover Messe brachten Nederlandse bedrijven, onderzoeksinstellingen en politici het actuele beeld in Nederland onder de aandacht. Tijdens een presentatie kwamen de inmiddels veelbesproken thema’s Ladesäulenverordnungsgesetz en Eichrecht aan de orde.

Hannover Messe

Staatssecretaris Mona Keijzer bezoekt Nederlandse bedrijven op de Hannover Messe

Koningsdagbijeenkomst

De netwerkbijeenkomst naar aanleiding van Koningsdag is een terugkerend hoogtepunt voor het Consulaat-Generaal in München en zijn netwerk in Zuid-Duitsland. Afgelopen jaar vond voorafgaand aan de feestelijke receptie een mobiliteitsworkshop plaats: de deelnemers discussieerden in groepen over multimodaliteit, verkeersmanagement en digitalisering van transport.

Workshop Koningsdag

Mobiliteitsworkshop voorafgaande aan de Koningsdag netwerkbijeenkomst

eMove360

Tijdens deze beurs vond vervolgworkshop plaats over de toekomst van laadinfrastructuur. Het ging met name om het belang van toekomstbestendige laadpunten, open protocollen en de integratie van actuele ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. Ook hier kwamen het Ladesäulenverordnungsgesetz en Eichrecht weer aan de orde. Brabant was partner tijdens de E-Monday netwerkbijeenkomst op de beurs en verzorgde dit programma met een groot aantal sprekers.

Hoe laden we in de toekomst?

Het e-mobility cluster in Regensburg toonde veel interesse in de Nederlandse aanpak en deelde zijn toekomstvisie voor Regensburg tijdens de Jahrestagung des E-Mobilitätsclusters Regensburg.

Jahrestagung E-Mobility Cluster Regensburg

Onoph Caron (Elaad NL) presenteerde “Die Zukunft des Ladens” bij de Jahrestagung van het E-Mobilitycluster Regensburg

In samenwerking met het cluster RAI Automotive NL organiseerde de BOM een inspiratiereis naar Beieren. De transitie in de automotive industrie stond daarbij in het middelpunt.

Vooruitblik 2020

Ook voor het jaar 2020 hebben wij een aantal veelbelovende plannen: in februari vindt een delegatiebezoek met de focus op Future and Green Mobility aan Baden-Württemberg plaats. Tijdens de Duitslanddag op 25 maart in Utrecht kunnen bedrijven meer te weten komen over concrete business cases en de manier van zakendoen in Duitsland. Er is opnieuw een grootse deelname aan de Hannover Messe en de eMove360 gepland. Het hoogtepunt is het Staatsbezoek in juni met een breed programma, waaronder mobiliteit.

En we plannen verder vooruit. Mobiliteit is onderdeel van de meerjarige PPS-strategie met bedrijfsleven, kennisinstellingen en regio’s geïnitieerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Wij verheugen ons op de verdere samenwerking met en voor u in (Zuid-)Duitsland!


About the AuthorBack to Top ↑