Nieuwsbericht | 22-01-2020 | 11:45

..." /> Geslaagde MKB-handelsmissie duurzame en slimme mobiliteit – Globe Nederland

Geslaagde MKB-handelsmissie duurzame en slimme mobiliteit

Van 13 tot 15 januari vond in België een MKB-handelsmissie rondom duurzame en slimme mobiliteit plaats. Onder leiding van minister Sigrid Kaag en Jacco Vonhof (voorzitter MKB-Nederland ) trok een delegatie van ca. 50 Nederlandse ondernemers de grens over om zich te laten onderdompelen in de Belgische mobiliteitswereld en te praten over zakendoen met Belgische partners. Naast matchmaking tussen Belgische en Nederlandse bedrijven stonden interactieve sessies, lezingen, en bezoeken aan inspirerende locaties en organisaties gepland. Tijdens de missie konden de bedrijven met elkaar sparren over onderwerpen als smart mobility, fietsen, elektrisch vervoer en M.a.a.S (Mobility as a Service).

De missie werd afgetrapt op 13 januari met een kennismakingsdiner in het Brusselse automuseum ‘Autoworld’. De avond werd omlijst door een aantal Nederlandse en Belgische sprekers, met focus op mobiliteitsuitdagingen waar beide landen tegenaan lopen en ervaringen van reeds in België actieve ondernemers.

Op 14 januari sprak minister Sigrid Kaag in Brussel in aanwezigheid van 150 Nederlandse en Belgische ondernemers over de bijzondere en sterke band tussen Nederland en België. Ze merkte op dat er vaak wordt gekeken naar landen aan de andere kant van de wereld voor economische kansen, terwijl Nederland en België elkaar veel te bieden hebben. Minister Kaag benadrukte het belang van de hechte Nederlands-Belgische handelsrelatie en de sleutelrol die MKB-bedrijven daarin spelen: “De ondernemer baant de weg: niet alleen voor het fietspad, maar juist ook voor de economische samenwerking en groei.” Samenwerking tussen beide landen, met de gedeelde handen-uit-de-mouwen mentaliteit en creativiteit zijn hierbij onmisbaar. Brussels Minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt zag dan weer ‘‘een gigantische urgentie, maar ook een gigantisch momentum om gedeelde uitdagingen in de mobiliteit aan te gaan.’’ Later werd de delegatie ontvangen in Antwerpen door o.a. Consul-Generaal in Antwerpen Bert van der Lingen en de Antwerpse Schepen voor Mobiliteit Koen Kennis.  In The Beacon – een technologiehub voor AI en IOT –  werd  gesproken over grensoverschrijdende mobiliteitsoplossingen en smart mobility. Wim De Waele (directeur The Beacon) en John Baekelmans (directeur IMEC Nederland) gaven de delegatie een rondleiding langs de plek waar start-ups, grote bedrijven en internationale toponderzoekers samen technologische innovaties realiseren.

Op 15 januari was het Antwerpse havenhuis de plaats van afspraak. Het havenbedrijf gaf toelichting bij de vervolmaking van de Antwerpse ring en de bijhorende kansen voor mobiliteitsalternatieven zoals fiets(lease), spoor, bus, vrachtvervoer en zeevaart. In de wrap-upsessie keken we gezamenlijk terug op een succesvolle missie: nuttige contacten en veel nieuwe handelskansen in België!


About the AuthorBack to Top ↑