Nieuwsbericht | 05-02-2020 | 09:00

..." /> Succesvol bezoek van Minister Kaag en Nederlandse bedrijven aan Israël – Globe Nederland

Succesvol bezoek van Minister Kaag en Nederlandse bedrijven aan Israël

Op 3 en 4 februari bezocht Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Israël. In haar kielzog reisden tientallen Nederlandse bedrijven mee die toonaangevend zijn op onderwerpen als innovatie en circulaire economie centraal. Het bezoek van de minister stond in het teken van versterking van de (economische) banden tussen Nederland en Israël. 

Aan het begin van haar bezoek legde minister Kaag samen met ambassadeur Hans Docter een krans in Yad Vashem ter nagedachtenis aan slachtoffers van de Holocaust en werden zij rondgeleid door het museum. In de woorden van Kaag zelf: “Het is onze plicht om te blijven herdenken en ons actief te verzetten tegen antisemitisme.”

Gedurende het bezoek voerde minister Kaag goede gesprekken met verschillende Israëlische ministers. Met minister van Regionale Samenwerking, Tzachi Hanebgi, sprak minister Kaag over politieke ontwikkelingen in de regio; de noodzaak om samen klimaatverandering tegen te gaan stond centraal in haar gesprek met de minister van Milieubescherming, Zeev Elkin; tot slot sprak Kaag met Eli Cohen, Minister van Economie, en met Dr. Ami Appelbaum, Chief Scientist en Voorzitter van de Israel Innovation Authority, over samenwerking op het gebied van innovatie en circulaire economie. In die context opende de minister ook een seminar over circulaire economie.

Ook legden minister Kaag bezoeken af aan een middelbare school in de buurt van Zichron Yaacov, de Technion universiteit in Haifa en PhilipsMedical. Tijdens deze bezoeken sprak Kaag onder meer met scholieren over klimaatverandering en nam zij deel aan een werksessie over kansen en uitdagingen voor vrouwelijke ondernemers. Aan het einde van haar bezoek aan Israël sprak minister Kaag met leden van de Nederlandse gemeenschap gevestigd bij de grens met Gaza.

De minister werd vergezeld door een economische missie van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. Een groot deel van de bedrijven zijn gefocust op circulaire economie, maar ook juristen, consultants en een organische bakker namen deel aan de missie. Minister Kaag kijkt terug op een succesvol bezoek met veel kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Een voorbeeld hiervan is de samenwerkingsovereenkomst die tussen de universiteit Eindhoven en de Technion universiteit werd gesloten in het bijzijn van de minister.

De Nederlandse ambassade behartigt de bilaterale samenwerkingen en belangen met Israël.

Klik hier voor meer foto’s van het bezoek van minister Kaag

Klik op onderstaande links voor artikelen van Nederlandse media:

Telegraaf: Sigrid Kaag in Gaza: aanslagen, luchtalarmen en gastvrijheid

NRC.Next: Sigrid Kaag is in Israël en Palestina op eigen terrein


About the AuthorBack to Top ↑