Nieuwsbericht | 03-03-2020 | 11:51

..." /> Meer dan een vliegende ambulancedienst – Globe Nederland

Meer dan een vliegende ambulancedienst

Amref Flying Doctors werd in 1957 door drie artsen opgericht in Oost-Afrika. Door met vliegtuigen te werken, kon in de meest afgelegen gebieden medische zorg worden verleend. Anno 2020 moet Veerle Ver Loren van Themaat, Head of Advocacy bij Amref Flying Doctors, regelmatig aan mensen uitleggen dat de organisatie nu veel meer is dan dat. Tegenwoordig is het de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie.

Veerle Ver Loren.

Afrikaans leiderschap

‘Sinds de oprichting is er veel veranderd. De infrastructuur in de landen waar we werken is verbeterd: er zijn veel meer wegen. Er zijn ook volop opgeleide artsen en zorgverleners uit de lokale gemeenschappen. De  vliegende ambulancedienst is nu niet meer zo nodig als voorheen. Amref Flying Doctors is meegegroeid en is een volwaardige NGO geworden. We houden ons bezig met het versterken van het hele zorgstelsel in de landen waar we actief zijn. We lobbyen bij lokale overheden, adviseren organisaties, trainen zorgverleners, bieden basiszorg en ondersteunen de plaatselijke bevolking.

In plaats van het uitvoeren van incidentele hulpverlening, hanteren we nu een systeemaanpak. Dat is zoveel duurzamer. Er is daar zoveel potentie. Het feit dat Amref Flying Doctors echt uitgaat van de kracht binnen de lokale gemeenschappen zelf, is een van de redenen dat ik hier zo graag wilde werken. Zo ligt bijvoorbeeld ook het leiderschap van onze organisatie volledig in Afrika.

Samenwerking Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is een belangrijke partner. We bespreken samen hoe het ervoor staat. Wanneer we collega’s of ervaringsdeskundigen in Nederland te gast hebben, dan bekijken we ook vaak de mogelijkheid daar samen iets mee te doen. Zo hebben mensen van ons lezingen gegeven op het ministerie.

De ambassades in de landen waar we werken, zijn heel belangrijk voor ons. Een goed voorbeeld daarvan is een Oegandese jongerenraad die we ondersteunen. Ondanks het feit dat 70% van de bevolking daar onder de 30 is, wordt deze groep vaak niet gehoord. Vooral niet wanneer het gaat om gevoelige onderwerpen, zoals anticonceptie. Deze raad wilde daar verandering in brengen. Ze hebben dialogen binnen de gemeenschap georganiseerd. Wat zijn de problemen waar jongeren mee kampen? Wat is er nodig?  De aanbevelingen die daaruit voortkwamen, wilden de raad voorleggen aan het parlement. Daar is de ambassade toen bij betrokken geweest. Die kan dan juist deuren openen en legt meer gewicht in de schaal. Er is toen zelfs in een nationale krant aandacht aan besteed.

Afrikaanse vrouw met medicijnen in de hand.

Vrouwen en meisjes

In ons werk besteden we veel aandacht aan vrouwen en meisjes. Dat heeft verschillende redenen. Ten eerste zien we dat vrouwen vaak slechte toegang hebben tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg. Dit komt met name door de taboes die heersen rondom deze diensten, en de scheve verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Ouders of echtgenoten verbieden soms vrouwen en meisjes  om voorbehoedsmiddelen te gebruiken. Daarnaast zien we dat juist vrouwen en meisjes kampen met bepaalde problemen. In sommige landen worden meisjes nog besneden. Er is huiselijk geweld. Kindhuwelijken en zwangerschap terwijl het lichaam daar nog niet klaar voor is, brengen veel risico’s met zich mee.

Verandering

In Mangochi, een district in Malawi bijvoorbeeld, is de helft van meisjes onder de 18 al getrouwd en moeder. Geslachtsziekten, HIV-Aids, en fistels komen er erg veel voor. En dat terwijl juist die vrouwen en meisjes, die nu niet volledig deel kunnen nemen aan de maatschappij, zo nodig zijn voor verdere economische ontwikkeling. Ze kunnen niet gemist worden maar staan nu vaak noodgedwongen aan de zijlijn. Gelukkig zien we nu steeds vaker dat meisjes hun school afmaken, of nee zeggen tegen besnijdenis.


About the AuthorBack to Top ↑