Nieuwsbericht | 12-03-2020 | 11:30

..." /> Veel onzekerheid over rechten Nederlanders in VK weggenomen – Globe Nederland

Veel onzekerheid over rechten Nederlanders in VK weggenomen

Veruit de meeste vragen tijdens de Brexit-informatieavond vorige week op de residentie van de Nederlandse ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk gingen over de Nederlandse wetgeving omtrent dubbele nationaliteit en over wat “Settled Status” of “Pre-Settled Status” in het VK nu eigenlijk inhoudt. “De Nederlandse nationaliteitswetgeving is vrij stringent. Een Nederlander die de nationaliteit van een ander land aanneemt, loopt het risico zijn Nederlanderschap te verliezen. Laat je dus altijd heel goed voorlichten wat het aanvragen van een andere nationaliteit voor je Nederlanderschap betekent”, drukte ambassadeur Simon Smits zijn bezoekers op het hart op de voorlichtingsbijeenkomst op donderdagavond 5 maart 2020.

De EU Settlement Scheme van de Britse overheid

De EU Settlement Scheme van de Britse overheid

Nederlandse en Britse nationaliteit

In het Verenigd Koninkrijk wonen vrij veel Nederlanders met zowel de Nederlandse als Britse nationaliteit. Voor iedereen die meerdere nationaliteiten heeft, of overweegt de Britse aan te vragen, had ambassadeur Smits eveneens een duidelijke boodschap: “Zorg dat je je Nederlanderschap niet over tien jaar verliest.”

Hoe zit dat? Wie meerdere nationaliteiten heeft, waarvan een niet-EU nationaliteit (dit geldt vanaf 1 januari 2021 ook voor de Britse nationaliteit), verliest na tien jaar automatisch het Nederlanderschap. Tenzij – en dit kon niet vaak genoeg benadrukt worden – de persoon met dubbele nationaliteit zijn Nederlandse paspoort op tijd verlengt. Op tijd wil zeggen: voordat het paspoort verloopt. Met het verlengen van een – geldig, niet-verlopen! – Nederlands paspoort laat een staatsburger blijken zijn Nederlanderschap op prijs te stellen. Het Nederlanderschap wordt die persoon dan niet ontnomen.

Ambassadeur Smits vulde aan: “Je krijgt natuurlijk alleen een nieuw paspoort als je in die tien jaar niet iets anders hebt gedaan waardoor je het recht op Nederlanderschap verliest, zoals bijvoorbeeld nog ergens een derde nationaliteit aanvragen. Laat je dus ook in de toekomst goed informeren wat bepaalde keuzes voor andere nationaliteiten kunnen betekenen voor je Nederlanderschap.”

Voor de duidelijkheid: het Nederlanderschap kan alleen “verlopen” voor mensen met meerdere nationaliteiten. Wie enkel de Nederlandse nationaliteit heeft, kan die niet verliezen, want dan zou een persoon stateloos worden.

Hoeveel zekerheid biedt Settled Status?

Alle EU-burgers die zich voor 31 december 2020 (het einde van de transitieperiode waarin de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk onderhandelen over de toekomstige relatie) vestigden in het Verenigd Koninkrijk en er ook nadien willen blijven wonen, dienen zich online aan te melden bij het EU Settlement Scheme van de Britse overheid. Door dat te doen, behouden EU-burgers het recht in het Verenigd Koninkrijk te wonen, werken en/of studeren, evenals het recht gebruik te maken van de zorg en het socialezekerheidsstelsel.

Onder de aanwezigen van de voorlichtingsavond heerste nog veel onzekerheid over de pre-settled status (voor wie nog niet aantoonbaar vijf jaar in het VK woont) en settled status (voor wie al minstens vijf jaar in Groot-Britannie, Noord-Ierland of de Britse kanaaleilanden woont). Kan ik ervan op aan dat die rechten mij niet op enig moment plots ontnomen worden, was een vraag die in verschillende variaties voorbij kwam? Het antwoord daarop was zeer stellig: de rechten van EU-burgers die al in het VK woonden voor het einde van de transitieperiode (31 december 2020) zijn vastgelegd in het terugtrekkingsakkoord (Withdrawal Agreement) dat geratificeerd is door zowel de EU als het VK. Dit akkoord, sinds 31 januari 2020 van kracht, is een internationaal verdrag en alle afspraken die daar in staan blijven van kracht, ongeacht de uitkomst van de lopende onderhandelingen tussen beide partijen over de toekomstige handelsrelatie. De reeds gemaakte afspraken over burgerrechten zijn dus bindend.

Veel onzekerheid weggenomen

Dat laatste punt nam zoveel onzekerheid weg bij de toehoorders, dat tijdens de korte borrel achteraf – waar ook bitterballen geserveerd werden – de vraag opkwam waarom het uberhaupt nodig was om te strijden voor het recht op dubbele nationaliteit. Dat werd toegelicht door de aanwezigen van The 3 Million, een belangenvereniging die zich hard maakt voor de rechten van EU-burgers in het VK. The 3 Million, aanwezig op uitnodiging van de ambassadeur, had tijdens de avond vele vragen beantwoord van andere aanwezigen in de zaal. Belangrijkste punten voor hen om te strijden voor een wetswijziging in Nederland omtrent het nationaliteitsrecht: 1. Brits staatsburgerschap verlies je niet als je vijf jaar buiten het Verenigd Koninkrijk woont, Settled Satus wel. 2. Brits staatsburgerschap biedt stemrecht in het Verenigd Koninkrijk, Settled Status niet.

Een Kamervoorstel voor een noodwet in het geval er geen Withdrawal Agreement zou komen tussen de EU en het VK is intussen achterhaald, want dat terugtrekkingsakkoord is er gekomen. Desondanks zien vier belangenverenigingen, waaronder The 3 Million, graag dat de Eerste Kamer die noodwet alsnog in behandeling neemt. In een brief aan de Eerste Kamer lichtten zij toe waarom.

Websites met belangrijke informatie

Aanwezigen kregen documenten mee naar huis met verwijzingen naar websites waar heel veel informatie te vinden is over de gevolgen van Brexit voor Nederlanders in Groot-Brittannie en Noord-Ierland.

Onmisbaar in dat overzicht zijn:


About the AuthorBack to Top ↑