Nieuwsbericht | 27-03-2020 | 17:15

Informatie voor Nederlanders met zakelijke belangen in het Verenigd Koninkrijk – Globe Nederland

Informatie voor Nederlanders met zakelijke belangen in het Verenigd Koninkrijk

De maatregelen die overheden nemen om de coronacrisis in te dammen hebben grote economische consequenties. Om de negatieve economische en financiële impact voor bedrijven, werknemers en zelfstandigen zoveel mogelijk te beperken verleent de Britse regering (evenals regeringen in veel andere landen) zeer omvangrijke steunmaatregelen aan het Britse bedrijfsleven; van multinationals tot zelfstandigen. Omdat veel Nederlandse bedrijven en particulieren zakelijke belangen hebben in het Verenigd Koninkrijk, licht de economische afdeling van de Nederlandse ambassade in het VK graag toe welke maatregelen  in dit land getroffen zijn. Mocht u vragen hebben, of meer willen weten over de gevolgen voor uw handelsrelaties, neem dan contact op met de economische afdeling via lon-ea@minbuza.nl.

Containers op een schip onderweg naar Maleisië

Vier vragen over de economische maatregelen die het Verenigd Koninkrijk neemt in het kader van Covid-19

Belangrijkste maatregelen?

De Britse minister van Financiën Rishi Sunak maakte op 17 maart jl. het eerste pakket steunmaatregelen bekend. In totaal wordt £350 miljard extra vrijgemaakt om het bedrijfsleven te ondersteunen door middel van rentevrije leningen en subsidies. Op 20 maart kondigde minister Sunak een tweede pakket steunmaatregelen aan. Meest in het oog springend was de aankondiging dat de overheid 80% van de salarissen van werknemers doorbetaalt (tot een maximum van £2.500 per werknemer) als bedrijven mensen in dienst houden die ze anders zouden moeten ontslaan. Ten slotte volgde op 26 maart een pakket maatregelen t.b.v. zelfstandig ondernemers. Ook zij kunnen voor ten minste drie maanden aanspraak maken op 80% van hun gemiddelde salaris dat zij over de laatste drie jaar verdiend hebben, tot een maximum van £2.500 per maand.

Hoe zit het met het mkb?

Het mkb kan tot £5 miljoen lenen zonder dat daarvoor de eerste zes maanden rente in rekening wordt gebracht en kleine bedrijven kunnen aanspraak maken op een gift tot £10.000 in plaats van de  reeds eerder aangekondigde £3.000. Voor kleine ondernemingen in de retail-, horeca- en recreatiesector ligt dit bedrag op £25.000. Bedrijven kunnen sinds 23 maart een aanvraag doen om in aanmerkingen te komen voor bovenstaande regelingen.

Reacties op deze steunmaatregelen?

Over het algemeen werd er zeer positief gereageerd op de steunmaatregelen van de Britse regering, zowel door media als belangenorganisaties. Zorgen zijn er nog wel over de snelheid waarmee deze maatregelen uitgevoerd kunnen worden. Veel bedrijven en individuen komen al snel in liquiditeitsproblemen als er enkele weken geen inkomsten zijn.

Wat betekenen deze maatregelen voor de handel tussen Nederland en het VK?

De Nederlandse en Britse economie zijn nauw met elkaar verweven, wat blijkt uit de export- en importcijfers tussen Nederland en het VK. In 2018 stond het VK bijvoorbeeld in de top 3 belangrijkste handelspartners voor Nederland, en dit gold andersom ook. Er zijn talloze voorbeelden van Britse bedrijven die goederen of diensten afnemen van Nederlandse leveranciers, en vice versa. De steunmaatregelen helpen in dat opzicht om de bedrijfseconomische activiteiten waar mogelijk te kunnen continueren. Zo gelden de maatregelen bijvoorbeeld ook voor exporterende Britse bedrijven.

Van Nederlandse zijde werd op 26 maart jl. reeds bekendgemaakt dat extra maatregelen zijn getroffen om de mogelijkheden voor exportkredietverzekeringen te verruimen, voornamelijk bedoeld om de internationale handelsstromen op gang te houden. Zo worden o.a. nu ook kortlopende exportkredietverzekeringen gedekt en worden procedures verruimd en versneld.

Contact

Indien u meer wilt weten over de gevolgen van de coronacrisis op internationaal zakendoen, kunt u via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de belangrijkste vragen en antwoorden vinden. Daarnaast kunt u contact opnemen met de economische afdeling van de Nederlandse ambassade in het VK, via lon-ea@minbuza.nl. De Britse regering verstrekt ook informatie aan werkgevers en bedrijven in het VK, mocht u een lokale vestiging hebben.


About the AuthorBack to Top ↑