Nieuwsbericht | 19-01-2021 | 18:00

De Nederlandse..." /> 'Vraag je verblijfsstatus aan', zegt Ambassadeur tegen Nederlanders in het VK – Globe Nederland


'Vraag je verblijfsstatus aan', zegt Ambassadeur tegen Nederlanders in het VK

De Nederlandse ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk roept Nederlanders die in het VK wonen op om ‘Settled Status’ aan te vragen. Help mee om deze boodschap van ambassadeur Karel van Oosterom te verspreiden onder alle EU-onderdanen die in het VK wonen.

Karel van Oosterom, de Nederlandse ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk

Beeld: Foto gemaakt door Joel van Houdt

Karel van Oosterom, de Nederlandse ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk

In een open brief aan Nederlandse burgers die in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland wonen, schrijft Karel van Oosterom, ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in het VK: “Ik zou u willen aanmoedigen om uw rechten om in het Verenigd Koninkrijk te blijven wonen zeker te stellen. Al decennia lang is uw verblijfsrecht als Nederlander in het VK verzekerd zonder dat u daar iets voor hoeft te doen. Dat is nu veranderd.”

Actie vereist om het recht om in het VK te wonen te beschermen

EU-burgers die al voor 31 december 2020 legaal in het Verenigd Koninkrijk woonden en daar willen blijven wonen moeten een aanvraag indienen bij de EU Settlement Scheme. Zo kan ‘Settled Status’ verkregen worden, of ‘Pre-Settled Status’ als iemand tot dusver minder dan vijf jaar in het VK woont, waarmee het recht om in het VK te verblijven is beschermd.

De aanvraagprocedure bij de EU Settlement Scheme moet voor 30 juni 2021 worden voltooid. Ook voor kinderen dient een aanvraag te worden ingediend, als zij niet de Britse of Ierse nationaliteit hebben. (Wie naast een EU-nationaliteit ook Brits of Iers staatsburgerschap heeft dient geen aanvraag in te dienen.)

Vertel anderen over de noodzaak om de status aan te vragen

Veel Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk hebben al met succes ‘Settled Status’ of ‘Pre-Settled Status’ verkregen, maar er kunnen nog steeds landgenoten zijn die nog geen aanvraag hebben ingediend. Ambassadeur Van Oosterom doet daarom een oproep aan alle Nederlanders die van het VK hun thuis hebben gemaakt om andere Nederlanders en EU-onderdanen in het VK te vertellen hoe belangrijk het is om hun burgerrechten te beschermen en Settled of Pre-Settled Status aan te vragen.

Wacht niet tot het laatste moment

Nogmaals, een aanvraag bij de EU Settlement Scheme moet uiterlijk 30 juni 2021 zijn voltooid. Dat betekent dat er nog tijd is om opgebouwde rechten veilig te stellen. Maar de ambassadeur dringt er bij de mensen op aan niet tot het laatste moment te wachten.


About the AuthorBack to Top ↑